Đào tạo, bồi dưỡng

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO ĐỐI TƯỢNG 4

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO ĐỐI TƯỢNG 4

 •   22/06/2022 01:15:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quyết định số 1979-QĐ/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4); Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2022; Căn cứ Công văn đăng ký danh sách cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LLCT- HC HỆ TẬP TRUNG KHÓA XXIII, NĂM 2021 -2022

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LLCT- HC HỆ TẬP TRUNG KHÓA XXIII, NĂM 2021 -2022

 •   20/04/2022 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 19/4/2022 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT – HC hệ tập trung khóa XXIII, năm 2021. Tới dự Lễ bế giảng có đồng chí Lê Đình Vĩ, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường.
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM 2022

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM 2022

 •   05/04/2022 11:54:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, sáng 05/4/2022, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn, dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thế Chung - Hiệu Trưởng nhà trường, đồng chí Đỗ Thị Minh-Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và quản lý khoa học; các đồng chí giảng viên và giảng viên kiêm chức Khoa Xây dựng Đảng.
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẬP TRUNG KHÓA XXV

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẬP TRUNG KHÓA XXV

 •   05/04/2022 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04/4/2022, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp Lý luận chính trị tập trung khóa XXV cho 50 học viên là cán bộ đương chức và quy hoạch cấp ủy viên, các chức danh chủ chốt của cấp ủy, HĐND, UBND, chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch cấp ủy viên cấp huyện, các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương đang công tác ở các cơ quan, sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp, cơ quan ngành dọc Trung ương; Cán bộ Trường Chính trị, giảng viên giảng dạy ở các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Đến dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Đỗ Thị Minh - Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí lãnh đạo đại diện Phòng Đào tạo và giảng viên được phân công chủ nhiệm lớp.
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ( HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) NĂM 2022, LỚP THỨ NHẤT, KHÓA 2022 - 2023

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ( HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) NĂM 2022, LỚP THỨ NHẤT, KHÓA 2022 - 2023

 •   24/03/2022 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay, ngày 24/3/2022 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng trực tuyến, lớp Trung cấp Lý luận chính trị (hệ không tập trung) năm 2022, lớp thứ Nhất, khóa 2022 -2023.
Khai giảng lớp Trung cấp LLCT tập trung khóa 24

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT tập trung khóa 24

 •   21/03/2022 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 21/3/2022, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp Lý luận chính trị tập trung khóa 24 cho 50 học viên là cán bộ đương chức, quy hoạch cấp ủy viên, các chức danh chủ chốt của cấp ủy, HĐND, UBND, chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch cấp ủy viên cấp huyện, các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương đang công tác ở các cơ quan, sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp, cơ quan ngành dọc Trung ương; giảng viên giảng dạy ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Đến dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Đỗ Thị Minh - Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí lãnh đạo đại diện phòng, khoa và giảng viên được phân công chủ nhiệm lớp.
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG HUYỆN LẠNG GIANG K14, KHÓA 2021-2023

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG HUYỆN LẠNG GIANG K14, KHÓA 2021-2023

 •   20/09/2021 06:32:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 20/9/2021 bằng hình thức trực tuyến, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Lạng Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC (hệ không tập trung) khóa 2021-2023.
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH, KHÓA 2021-2023

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH, KHÓA 2021-2023

 •   20/09/2021 05:17:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/9/2021 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (Hệ không tập trung), khóa học: 2021 - 2023 bằng hình thức trực tuyến.
Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (khóa học 2021-2023)

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (khóa học 2021-2023)

 •   16/09/2021 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Sáng 16/9/2021, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Giang, khóa học 2021-2023 thông qua hình thức trực tuyến.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Lớp thứ hai, năm 2021)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Lớp thứ hai, năm 2021)

 •   05/05/2021 06:26:00 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh năm 2021. Sáng ngày 05/5/2021, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Lớp thứ hai, năm 2021)
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG THÀNH PHỐ BẮC GIANG, KHÓA 2021-2022

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG THÀNH PHỐ BẮC GIANG, KHÓA 2021-2022

 •   27/04/2021 08:05:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/4/2021 tại Trung tâm chính trị Thành phố Bắc Giang Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Thành ủy Bắc Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC (hệ không tập trung) khóa 2021-2022.
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP ỦY CƠ SỞ NĂM 2021 (LỚP THỨ HAI)

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP ỦY CƠ SỞ NĂM 2021 (LỚP THỨ HAI)

 •   08/04/2021 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021, Trường Chính trị tỉnh đã ban hành Quyết định số 159-QĐ/TCT ngày 24 tháng 3 năm 2021 về việc mở lớp bồi dưỡng Cấp ủy cơ sở năm 2021. Sáng ngày 08/4/2021, tại Trường Chính trị tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Cấp uỷ cơ sở năm 2021 (lớp thứ Hai)
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP ỦY CƠ SỞ NĂM 2021 (LỚP THỨ NHẤT)

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP ỦY CƠ SỞ NĂM 2021 (LỚP THỨ NHẤT)

 •   06/04/2021 05:43:00 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021, hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã ban hành Quyết định số 158-QĐ/TCT ngày 24 tháng 3 năm 2021 về việc mở lớp bồi dưỡng Cấp ủy cơ sở năm 2021. Sáng ngày 05/4/2021 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã long trọng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Cấp uỷ cơ sở năm 2021 (lớp thứ Nhất)
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ TẬP TRUNG K22 NĂM 2021

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ TẬP TRUNG K22 NĂM 2021

 •   26/03/2021 04:36:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/3/2021, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khóa 22 năm 2021. Tới dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Đỗ Thị Minh – Phó Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên chủ nhiệm lớp và 49 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh.
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT- HC (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) LỚP THỨ NHẤT NĂM 2021

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT- HC (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) LỚP THỨ NHẤT NĂM 2021

 •   25/03/2021 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/3/2021, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung) lớp thứ Nhất, năm 2021.
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Lớp thứ nhất) năm 2021

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Lớp thứ nhất) năm 2021

 •   23/03/2021 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/3/2021, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (lớp thứ nhất) năm 2021. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Thị Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cùng đại diện các khoa, phòng và 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan trên địa bàn tỉnh.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên (Lớp thứ nhất) năm 2021

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên (Lớp thứ nhất) năm 2021

 •   17/03/2021 04:05:00 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/3/2021, Trường Chính trị tỉnh Băc Giang tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Lớp thứ nhất). Dự Lễ khai giảng có đồng chí Đỗ Thị Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; lãnh đạo các khoa, phòng của nhà trường cùng 80 học viên.
Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ hai, năm 2021

Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ hai, năm 2021

 •   17/03/2021 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-HVCTQG ngày 30/5/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã ban hành các văn bản về công tác tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ hai, năm 2021.
Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC (hệ không tập trung) huyện Lục Nam, khóa 2020-2022

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC (hệ không tập trung) huyện Lục Nam, khóa 2020-2022

 •   18/11/2020 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 387
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 17/11/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lục Nam, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Lục Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC (hệ không tập trung) khóa 2020-2022.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng học tại nhà trường chưa?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay1,047
 • Tháng hiện tại27,011
 • Tổng lượt truy cập2,939,861
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây