Đào tạo, bồi dưỡng

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

 •   23/10/2023 11:41:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Sáng 23/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2023

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2023

 •   10/10/2023 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 71-KH/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; Kế hoạch số 36-KH/TCT ngày 22/12/2022 của Trường Chính trị tỉnh về thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và Kế hoạch số 99-KH/BTGTU-TCT ngày 11/5/2023 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Trường Chính trị tỉnh về phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023, sáng ngày 10/10/2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023.
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023

 •   02/10/2023 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Thực hện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2023. Hôm nay, ngày 02/10/2023 Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023.
Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (lớp thứ hai).

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (lớp thứ hai).

 •   30/09/2023 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Chiều 30/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (lớp thứ hai).
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và tương đương năm 2023

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và tương đương năm 2023

 •   27/09/2023 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26/9/2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ hoàn thành khoá học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 (Lớp học từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023). Đến dự và chủ trì buổi lễ bế giảng có đồng chí Lê Đình Vĩ, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo, giảng viên, viên chức các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh.
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2023

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2023

 •   06/09/2023 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 71-KH/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; Kế hoạch số 36-KH/TCT ngày 22/12/2022 của Trường Chính trị tỉnh về thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và Kế hoạch số 01-KHPH/TCT-HNDT ngày 16/8/2023 giữa Hội Nông dân tỉnh với Trường Chính trị tỉnh về phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối với cán bộ chủ chốt Hội nông dân cơ sở năm 2023, sáng ngày 28/8/2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối với cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở năm 2023 cho 230 đồng chí học viên là Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở của 10 huyện, thành phố.
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THEO CHỨC DANH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG”

HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THEO CHỨC DANH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG”

 •   20/09/2023 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp cơ sở với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng theo chức danh đối với cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
Khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) huyện Lục Ngạn, năm 2023

Khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) huyện Lục Ngạn, năm 2023

 •   11/08/2023 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 08/8/2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với huyện ủy Lục Ngạn tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) huyện Lục Ngạn, năm 2023.
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG CẤP ỦY NĂM 2023

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG CẤP ỦY NĂM 2023

 •   13/04/2023 01:15:00 AM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 71-KH/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; Kế hoạch số 36-KH/TCT ngày 22/12/2022 của Trường Chính trị tỉnh về thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và Kế hoạch số 55-KH/VPTU ngày 18/01/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2023, sáng ngày 13/4/2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2023 cho 86 đồng chí học viên là lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng 10 huyện ủy, thành ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (gồm Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh); và các phòng trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT (HỆ KTT) - LỚP THỨ NHẤT, NĂM 2023

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT (HỆ KTT) - LỚP THỨ NHẤT, NĂM 2023

 •   23/03/2023 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 1153
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2023.
Ngày 22/3/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị (hệ Không tập trung) – lớp thứ Nhất, năm 2023.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ TẬP TRUNG KHÓA XXV, NĂM 2022

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ TẬP TRUNG KHÓA XXV, NĂM 2022

 •   02/03/2023 12:27:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 28/02/2023 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị tập trung khóa XXV năm 2022. Tới dự Lễ bế giảng có đồng chí Lê Đình Vĩ,Phó bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Trần Thúy Hoàn, Phó hiệu trưởng và các thầy, cô đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ TẬP TRUNG KHÓA XXIV, NĂM 2022

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ TẬP TRUNG KHÓA XXIV, NĂM 2022

 •   02/03/2023 12:19:00 AM
 •   Đã xem: 1132
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 27/02/2023 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT (Lý luận chính trị) hệ tập trung khóa XXIV năm 2022. Tới dự Lễ bế giảng có đồng chí Bùi Thế Chung – TUV, Hiệu trưởng, đồng chí Lê Đình Vĩ, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Trần Thúy Hoàn, Phó hiệu trưởng và các thầy, cô đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG TỈNH BẮC GIANG KHÓA HỌC 2021 – 2023

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG TỈNH BẮC GIANG KHÓA HỌC 2021 – 2023

 •   28/02/2023 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 1107
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 24/02/2023 Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho 58 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Giang, khóa học 2021 - 2023 là cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh Bắc Giang.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 1 (NIÊN KHÓA 2019 -2022) VĂN BẰNG 2 (VLVH) TRƯỜNG ĐẠI LUẬT HÀ NỘI MỞ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 1 (NIÊN KHÓA 2019 -2022) VĂN BẰNG 2 (VLVH) TRƯỜNG ĐẠI LUẬT HÀ NỘI MỞ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG

 •   09/08/2022 09:43:00 PM
 •   Đã xem: 615
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 06/8/2022 Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân Luật văn bằng 2 học cho 53 học viên là cán bộ công chức, viên chức trong đó, có một số các đồng chí là cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, huyện ủy, thành ủy của tỉnh Bắc Giang.
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO ĐỐI TƯỢNG 4

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO ĐỐI TƯỢNG 4

 •   22/06/2022 01:15:00 AM
 •   Đã xem: 683
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quyết định số 1979-QĐ/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4); Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2022; Căn cứ Công văn đăng ký danh sách cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LLCT- HC HỆ TẬP TRUNG KHÓA XXIII, NĂM 2021 -2022

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LLCT- HC HỆ TẬP TRUNG KHÓA XXIII, NĂM 2021 -2022

 •   20/04/2022 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 620
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 19/4/2022 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT – HC hệ tập trung khóa XXIII, năm 2021. Tới dự Lễ bế giảng có đồng chí Lê Đình Vĩ, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường.
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM 2022

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM 2022

 •   05/04/2022 11:54:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, sáng 05/4/2022, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn, dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thế Chung - Hiệu Trưởng nhà trường, đồng chí Đỗ Thị Minh-Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và quản lý khoa học; các đồng chí giảng viên và giảng viên kiêm chức Khoa Xây dựng Đảng.
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẬP TRUNG KHÓA XXV

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẬP TRUNG KHÓA XXV

 •   05/04/2022 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04/4/2022, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp Lý luận chính trị tập trung khóa XXV cho 50 học viên là cán bộ đương chức và quy hoạch cấp ủy viên, các chức danh chủ chốt của cấp ủy, HĐND, UBND, chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch cấp ủy viên cấp huyện, các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương đang công tác ở các cơ quan, sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp, cơ quan ngành dọc Trung ương; Cán bộ Trường Chính trị, giảng viên giảng dạy ở các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Đến dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Đỗ Thị Minh - Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí lãnh đạo đại diện Phòng Đào tạo và giảng viên được phân công chủ nhiệm lớp.
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ( HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) NĂM 2022, LỚP THỨ NHẤT, KHÓA 2022 - 2023

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ( HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) NĂM 2022, LỚP THỨ NHẤT, KHÓA 2022 - 2023

 •   24/03/2022 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 451
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay, ngày 24/3/2022 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng trực tuyến, lớp Trung cấp Lý luận chính trị (hệ không tập trung) năm 2022, lớp thứ Nhất, khóa 2022 -2023.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng học tại nhà trường chưa?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay1,279
 • Tháng hiện tại1,849
 • Tổng lượt truy cập3,882,634
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây