Đào tạo, bồi dưỡng

KHAI GIẢNG BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ ĐƯƠNG CHỨC VÀ QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2024

KHAI GIẢNG BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ ĐƯƠNG CHỨC VÀ QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2024

 •   02/05/2024 06:03:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cho cán bộ đương chức và quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2024 cho 45 đồng chí học viên là cán bộ đương chức và quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương của hai đơn vị: Thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) HUYỆN LẠNG GIANG NĂM 2024

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) HUYỆN LẠNG GIANG NĂM 2024

 •   02/05/2024 05:59:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 25/4/2024, tại Trung tâm Chính trị huyện Lạng Giang, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện ủy Lạng Giang long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính (Hệ không tập trung) Huyện Lạng Giang năm 2024.
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG), LỚP THỨ HAI NĂM 2024

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG), LỚP THỨ HAI NĂM 2024

 •   02/05/2024 05:55:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (Hệ không tập trung), lớp thứ hai năm 2024.
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CHO CÔNG CHỨC VĂN HÓA- XÃ HỘI CẤP XÃ NĂM 2024

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CHO CÔNG CHỨC VĂN HÓA- XÃ HỘI CẤP XÃ NĂM 2024

 •   25/04/2024 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho công chức văn hóa – xã hội cấp xã năm 2024 cho 50 đồng chí học viên là công chức văn hóa – xã hội của huyện Hiệp Hòa và huyện Lục Nam.
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO LÃNH ĐẠO UBND CẤP XÃ NĂM 2024

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO LÃNH ĐẠO UBND CẤP XÃ NĂM 2024

 •   25/04/2024 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo UBND cấp xã năm 2024 cho 50 đồng chí học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã của huyện Hiệp Hòa và huyện Lục Nam.
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG), LỚP THỨ NHẤT NĂM 2024

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG), LỚP THỨ NHẤT NĂM 2024

 •   25/04/2024 07:03:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (Hệ không tập trung), lớp thứ nhất năm 2024 cho 60 cán bộ, lãnh đạo quản lý một số cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (cơ quan Thuế, Kho bạc, Quản lý thị trường…) . Dự Lễ khai giảng có PGS. TS Thân Minh Quế, TUV, Bí Thư Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh, đồng chí Bùi Thế Chung - TUV, Bí thư Đảng ủy trường Chính trị tỉnh, cùng lãnh đạo các khoa, phòng của nhà trường.
Tin Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) Khóa XXIX

Tin Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) Khóa XXIX

 •   17/04/2024 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) Khóa XXIX.
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ

 •   13/04/2024 06:15:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 18/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2024, Kế hoạch số 03-KHPH/HNDT-TCT ngày 08/3/2024 giữa Trường Chính trị tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Kế hoạch phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và Hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đối thoại với cán bộ chủ chốt hội nông dân cơ sở năm 2024, sáng ngày 10/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối với cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở năm 2024 cho 203 đồng chí học viên là Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở của 10 huyện, thành phố.
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC PHỤ NỮ CHO CÁN BỘ HỘI NĂM 2024

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC PHỤ NỮ CHO CÁN BỘ HỘI NĂM 2024

 •   20/03/2024 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 104 - KH/TU ngày 18/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024; Kế hoạch số 38-KH/TCT ngày 22/12/2023 của Trường Chính trị tỉnh về thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 và Kế hoạch số 05-KHPH/HLHPN-TCT ngày 06/3/2024 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với Trường Chính trị tỉnh về việc phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ Hội năm 2024, sáng ngày 20/3/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ Hội năm 2024 cho 200 đồng chí học viên là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã/phường/thị trấn.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 2 (NIÊN KHÓA 2020 -2023) VĂN BẰNG 2 (VLVH) TRƯỜNG ĐẠI LUẬT HÀ NỘI MỞ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 2 (NIÊN KHÓA 2020 -2023) VĂN BẰNG 2 (VLVH) TRƯỜNG ĐẠI LUẬT HÀ NỘI MỞ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG

 •   04/03/2024 06:58:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 01/3/2024 Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân Luật văn bằng 2 học cho 51 học viên là cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước, đoàn thể và các thành phần kinh tế khác của tỉnh Bắc Giang.
LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, LỚP THỨ NHẤT NĂM 2022

LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, LỚP THỨ NHẤT NĂM 2022

 •   01/03/2024 05:59:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Chiều 26/02/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung lớp thứ nhất năm 2022.
Tin bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) Khóa XXVIII

Tin bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) Khóa XXVIII

 •   28/02/2024 12:40:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 27/02/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang trang trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) Khóa XXVIII.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LLCT (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH BẮC GIANG II, NĂM 2021

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LLCT (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH BẮC GIANG II, NĂM 2021

 •   26/02/2024 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/02/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Bắc Giang II, năm 2021.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG NĂM 2021

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG NĂM 2021

 •   31/01/2024 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/01/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang trang trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang năm 2021.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LLCT (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) HUYỆN LẠNG GIANG, KHÓA 2021 -2024

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LLCT (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) HUYỆN LẠNG GIANG, KHÓA 2021 -2024

 •   26/01/2024 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 23/01/2024 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện ủy Lạng Giang tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) huyện Lạng Giang, khóa 2021 - 2024. Tới dự Lễ bế giảng có đồng chí Lê Đình Vĩ, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường; đồng chí Ngô Thanh Linh -Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lạng Giang, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Huyện ủy Lạng Giang.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH NĂM 2021

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH NĂM 2021

 •   29/12/2023 05:40:00 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 27/12/2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang trang trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh năm 2021.
BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LLCT (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) HUYỆN LỤC NGẠN, KHÓA 2021 -2023

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LLCT (HỆ KHÔNG TẬP TRUNG) HUYỆN LỤC NGẠN, KHÓA 2021 -2023

 •   25/10/2023 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 18/10/2023 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với huyện ủy Lục Ngạn tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) huyện Lục Ngạn, khóa 2021 - 2023. Tới dự Lễ bế giảng có đồng chí Trần Thúy Hoàn, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường; đồng chí Cao Văn Hoàn -Phó Bí thư thường trực huyện ủy Lục Ngạn, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Huyện Lục Ngạn.
Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

 •   23/10/2023 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Sáng 23/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2023

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2023

 •   11/10/2023 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 71-KH/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; Kế hoạch số 36-KH/TCT ngày 22/12/2022 của Trường Chính trị tỉnh về thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và Kế hoạch số 99-KH/BTGTU-TCT ngày 11/5/2023 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Trường Chính trị tỉnh về phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023, sáng ngày 10/10/2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng học tại nhà trường chưa?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập24
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm23
 • Hôm nay3,128
 • Tháng hiện tại87,349
 • Tổng lượt truy cập4,525,114
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây