Nghiên cứu khoa học

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024, lớp thứ Nhất đi nghiên cứu thực tế tại thị xã Việt Yên

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024, lớp thứ Nhất đi nghiên cứu thực tế tại thị xã Việt Yên

 •   27/05/2024 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 257-QĐ/TCT ngày 21/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức cho học viên Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 (lớp thứ Nhất) đi nghiên cứu thực tế, từ ngày 25/5 đến ngày 26/5/2024 lớp đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại một số xã, thị trấn trên địa bàn thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo đúng kế hoạch đề ra (Kế hoạch số 05-KH/QLĐT &NCKH ngày 21/5/2024 của Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học về việc đi nghiên cứu thực tế tại thị xã Việt Yên).
Lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị năm 2024 tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đi nghiên cứu thực tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm

Lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị năm 2024 tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đi nghiên cứu thực tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm

 •   14/05/2024 07:10:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2024 và 11/5/2024, Lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị năm 2024 tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đi nghiên cứu thực tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm một số địa điểm của tỉnh Thái Nguyên
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”

 •   11/04/2024 06:02:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 23589-QĐ/HVCTQG ngày 26/3/2024 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc mở Lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học học lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, sáng ngày 06/4/2024 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp học cho 38 đồng chí viên chức là giảng viên, chuyên viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh về nâng cao hiệu quả triển khai các nghị quyết về xây dựng Đảng

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh về nâng cao hiệu quả triển khai các nghị quyết về xây dựng Đảng

 •   12/01/2024 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Sáng 12/1, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang tổ chức họp hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chủ trì. Cùng dự có các thành viên trong hội đồng tham gia phản biện.
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG”

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG”

 •   20/09/2023 08:01:00 PM
 •   Đã xem: 491
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
HỘI THẢO KHOA HỌC: “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG”

HỘI THẢO KHOA HỌC: “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG”

 •   12/08/2023 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp cơ sở với chủ đề: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”. Dự hội thảo có giảng viên nhà trường, các tác giả có bài tham luận. TS. Trần Thúy Hoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội thảo.
HỘI THẢO KHOA HỌC: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG”

HỘI THẢO KHOA HỌC: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG”

 •   12/08/2023 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10 tháng 8 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp cơ sở với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”. Dự hội thảo có giảng viên nhà trường, các tác giả có bài tham luận. TS. Trần Thúy Hoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội thảo.
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC

 •   02/08/2023 11:33:00 AM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/7, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM 2023

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM 2023

 •   03/07/2023 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 1544-KH/HVCTQG, ngày 26/12/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lần thứ VIII-năm 2023.
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG PHỐI HỢP SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐỀ XUẤT, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN VÀ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG PHỐI HỢP SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐỀ XUẤT, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN VÀ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

 •   31/03/2023 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 621
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình phối hợp số 10-CTrPH/TCT-SKH&CN ngày 16/6/2022 giữa Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang và Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022 -2025.
HỘI THẢO KHOA HỌC: THÂN THẾ, CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN CỪ VỚI ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

HỘI THẢO KHOA HỌC: THÂN THẾ, CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN CỪ VỚI ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 •   08/07/2022 08:06:00 PM
 •   Đã xem: 784
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/7/2022, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học " Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ với Đảng và cách mạng Việt Nam” nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư (09/7/1912 – 09/7/2022). Đồng chí Đỗ Thị Minh – Lê Đình Vĩ - Phó Hiệu trưởng nhà trường dự, chỉ đạo và điều hành Hội thảo.
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NỘI DUNG TÁC PHẨM: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NỘI DUNG TÁC PHẨM: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

 •   27/06/2022 01:33:00 PM
 •   Đã xem: 703
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1206-CV/TU ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng ề nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng ngày 20/6/2022, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với nội dung: Giá trị lý luận và thực tiễn của nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.
LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG KH&CN GIỮA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, GIAI ĐOẠN 2022-2025

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG KH&CN GIỮA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, GIAI ĐOẠN 2022-2025

 •   17/06/2022 01:35:00 PM
 •   Đã xem: 728
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy về Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn mức 1, giai đoạn 2022-2025, ngày 16/6/2022 Trường Chính trị tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ.
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: NHỮNG TIÊU CHÍ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG THEO QUY ĐỊNH VỀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: NHỮNG TIÊU CHÍ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG THEO QUY ĐỊNH VỀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN

 •   29/04/2022 05:20:00 PM
 •   Đã xem: 1193
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 28/4/2022, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Những tiêu chí văn hóa ứng xử trong nhà trường góp phần xây dựng văn hóa trường Đảng theo quy định về Trường Chính trị chuẩn”.
HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀO NỘI DUNG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀO NỘI DUNG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 •   19/07/2021 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 862
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 16/7/2021, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng một số nội dung trong các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào giảng dạy chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”.
HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BẦU CỬ Ở TỈNH BẮC GIANG”

HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BẦU CỬ Ở TỈNH BẮC GIANG”

 •   30/03/2021 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được Quốc hội quyết định tổ chức vào ngày 23/5/2021 trên phạm vi cả nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang dự nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)" tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang dự nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)" tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 •   15/03/2021 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 788
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/3/2021 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang cùng 08 trường chính trị, trường bộ, ngành: Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Long An, Phú Yên, Thanh Hóa và Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tham dự nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)".
Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiên cứu thực tế tại Toà án nhân dân TP. Bắc Giang

Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiên cứu thực tế tại Toà án nhân dân TP. Bắc Giang

 •   11/03/2021 03:49:00 PM
 •   Đã xem: 1155
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2021, ngày 10/3/2021 đoàn công tác của Khoa Nhà nước và Pháp luật đã triển khai nghiên cứu thực tế tại Toà án nhân dân (TAND) Thành phố Bắc Giang.
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

 •   24/02/2021 04:39:00 PM
 •   Đã xem: 864
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24 tháng 02 năm 2021, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã tổ chức xét duyệt thuyết minh các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng học tại nhà trường chưa?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Hôm nay2,583
 • Tháng hiện tại114,890
 • Tổng lượt truy cập4,692,496
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây