18:32 +07 Thứ tư, 22/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Trung tâm đào tạo

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2011

Thứ tư - 27/04/2011 08:54
Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2011

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2011

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2011 của học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

 

    

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

     QUỐC GIA   HỒ CHÍ MINH

 

             Số: 97 /TB-HVCT-HCQG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

 

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 CAO HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÔNG TẬP TRUNG ĐỢT 2 NĂM 2011

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Cao học hệ không tập trung năm 2011 như sau:

I. Các chuyên ngành đào tạo

 Gồm các chuyên ngành: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Xã hội học; Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế chính trị; Quản lý kinh tế; Kinh tế phát triển; Chính trị học; Hồ Chí Minh học; Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Văn hoá học; Tôn giáo học.

II. Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung 3 năm.

III. Điều kiện dự tuyển:

1-  Là đảng viên Đảng CSVN, đang công tác (trong biên chế hoặc ký hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên) tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2- Về văn bằng: người dự thi phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

a. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

b. Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung  kiến thức trước khi dự thi.

c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải có bằng đại học thứ 2 đúng ngành đăng ký dự thi.

d. Đối với Cao học Tôn giáo: Người dự thi có bằng đại học thuộc các ngành: Triết học, CNXHKH, Chính trị học , Lịch sử, Dân tộc học. Những người có bằng đại học khác phải qua lớp bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nộp chứng chỉ kèm theo).

e. Đối với Cao học Hồ Chí Minh học: Người dự thi có bằng đại học thuộc các chuyên ngành khoa học Mác-Lênin (Triết học, CNXHKH, Kinh tế chính trị,  Lịch sử Đảng CSVN, Xây dựng Đảng, Chính trị học). Đối với một số ngành khoa học xã hội khác (Văn học, Xã hội học, Luật học…) đã qua lớp bồi dưỡng 6 tháng về tư tưởng Hồ Chí Minh (nộp chứng chỉ kèm theo).

g.Đối với cao học Văn hoá: Người dự thi có bằng đại học ngành Văn hoá; có bằng đại học chính quy ghi rõ các chuyên ngành lý luận nghệ thuật; có bằng chính quy các chuyên ngành Triết học, Lịch sử, Ngữ văn có thời gian công tác trong ngành văn hoá- thông tin từ 05 năm trở lên.

3. Về thâm niên công tác:

a. Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

b. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi.

IV. Các môn thi tuyển và thời gian thi tuyển.

1- Các môn thi tuyển:

+ Môn cơ bản.

+ Môn cơ sở.

+ Ngoại ngữ: thi đầu vào tương đương cấp  độ A2 của khung Châu Âu (một trong 3 ngoại ngữ Anh, Nga, Trung).

Trước khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ , học viên phải đạt ở mức tương đương cấp B1 hoặc 3/6 của khung Châu Âu.

2. Thời gian thi tuyển: Ngày 26, 27, 28/8/2011.

 

V. Đối tượng và chính sách ưu tiên.

1- Đối tượng:

a) Người đang công tác liên tục được 02 năm trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Phải có Quyết định tiếp nhận hoặc biệt phái của cơ quan có thẩm quyền) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ.

b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.

c) Con Liệt sĩ.

d) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có công với cách mạng.

e) Người thuộc dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

g) Con nạn nhân chất độc màu da cam.

2- Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

VI. Hồ sơ dự tuyển

 1- Người dự thi tuyển phải nộp hồ sơ có đầy đủ danh mục các giấy tờ theo quy định được in ở túi hồ sơ, gồm có:

a. Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu).

b. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp.

c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (theo mẫu).

d. Công văn hoặc quyết định cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ (mỗi thí sinh một công văn hoặc quyết định độc lập).

đ. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của Bệnh viện đa khoa.

e. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động.

g. Bản sao có công chứng  giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

2- Phát hành và nộp hồ sơ: Hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Chính trị-Hành chính phát hành.

- Thời gian phát hành: từ ngày   18/ 4 / 2011 đến hết ngày 01/ 6/ 2011.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/ 5 / 2011 đến hết ngày 15/ 6/ 2011.

- Địa điểm nhận hồ sơ:Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia                 Hồ Chí Minh, 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hồ sơ tuyển sinh và lệ phí đăng ký thi: 50.000đồng/hồ sơ.

Sau khi xét duyệt hồ sơ, Học viện sẽ thông báo kế hoạch ôn tập và thi, các môn thi cho từng đối tượng và chuyên ngành.

( Mọi chi tiết xem Website: http://www.hcma.vn).

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Tạ Ngọc Tấn

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CAO HỌC

                                   

Kính gửi: Hội đồng Tuyển sinh sau đại họcHọc viên Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................ Nam, nữ 

Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . ............ .....................  . . . . .Nơi sinh: . . . . . . . .............. . 

Chức vụ, đơn vị công tác:. . . . . ................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . ........

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  . . . . ............................................... . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ (dùng để thông báo kết quả): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. Điện thoại......................................... . ..................................................................................

Tốt nghiệp đại học:  Năm:. . . . .......... . . .Chuyên ngành:. . . ...................... . . . . . .  . . . . . . .

Tại trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . .. Hệ: Chính quy , Tại chức , Mở rộng , Từ xa , Chuyên tu (đối với chuyên tu phải có bằng trung cấp hoặc cao đẳng cùng ngành kèm theo)  Xếp loại: Trung bình ,Trung bình khá , Khá , Giỏi , Xuất sắc 

Bằng Đại học thứ 2 (nếu có):  Năm:. . . . .......... . . .Chuyên ngành:. . . ...................... . .. . . . . Tại trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . .. . . . .. Hệ: Chính quy , Tại chức , Mở rộng , Từ xa Xếp loại: Trung bình ,Trung bình khá , Khá , Giỏi , Xuất sắc 

Bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ:                       

Diện ưu tiên:    Dân tộc ; Miền núi, vùng sâu, vùng xa ; Khác:...............................................

Đăng ký thi tuyển sinh cao học

Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hình thức đào tạo:                 Tập trung               Không tập trung 

Ngoại ngữ dự tuyển:   Anh         Nga        Trung         Pháp     

Tôi xin thực hiện đúng các quy định đối với thí sinh và nếu trúng tuyển sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ.

                                                                               Ngày . . . . tháng . . . . năm 2011

 Người làm đơn

 

Ghi chú: Đánh dấu Övào các ô phù hợp

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CAO HỌC

                                   

Kính gửi: Hội đồng Tuyển sinh sau đại họcHọc viên Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................ Nam, nữ 

Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . ............ .....................  . . . . .Nơi sinh: . . . . . . . .............. .

Chức vụ, đơn vị công tác:. . . . . ................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  . . . . ............................................... . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ (dùng để thông báo kết quả): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................

Điện thoại......................................... . .

Tốt nghiệp đại học:  Năm:. . . . .......... . . .Chuyên ngành:. . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . .Tại trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . .. Hệ: Chính quy , Tại chức , Mở rộng , Từ xa , Chuyên tu (đối với chuyên tu phải có bằng trung cấp hoặc cao đẳng cùng ngành kèm theo)  Xếp loại: Trung bình ,Trung bình khá , Khá , Giỏi , Xuất sắc 

Bằng Đại học thứ 2 (nếu có):  Năm:. . . . .......... . . .Chuyên ngành:. . . ...................... . . . . . . . . Tại trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . .. Hệ: Chính quy , Tại chức , Mở rộng , Từ xa Xếp loại: Trung bình ,Trung bình khá , Khá , Giỏi , Xuất sắc 

Bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ:                       

Diện ưu tiên:    Dân tộc ; Miền núi, vùng sâu, vùng xa ; Khác:...............................................

Đăng ký thi tuyển sinh cao học

Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hình thức đào tạo:                 Tập trung               Không tập trung 

Ngoại ngữ dự tuyển:   Anh         Nga        Trung         Pháp     

Tôi xin thực hiện đúng các quy định đối với thí sinh và nếu trúng tuyển sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ.

                                                                               Ngày . . . . tháng . . . . năm 2011

 Người làm đơn

 

Ghi chú: Đánh dấu Övào các ô phù hợp

 

Nguồn: Vụ Quản lý đào tạo 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: http://www.hcma.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 3961

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 116834

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5703788

{T