18:18 +07 Thứ tư, 22/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Trung tâm đào tạo

Thông báo khai giảng lớp đấu thầu tại Bắc Giang tháng 04-2011

Thứ năm - 21/04/2011 20:11
Thông báo khai giảng lớp đấu thầu tại Bắc Giang tháng 04-2011

Thông báo khai giảng lớp đấu thầu tại Bắc Giang tháng 04-2011

 

  VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI  
─────────────────────────

                           

      Số:  597/TBML-VNC                                                                                                   Hà Nội, ngày 01  tháng  04  năm 2011

      (V/v: Mở các lớp BDNV tại Bắc Giang)


Trụ sở: 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN         Tel: (04) 3557 4531 – 3557 8199

E-mail: edu@dtb.com.vn                                                   :  3557 7490 – 3558 7888

Website: http://www.dtb.com.vn                                 DĐ:  0979.509999; Fax: (04) 3557 2406    

 

 

Kính gửi : THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (kể từ ngày 01/01/2010 các đơn vị, cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  phải có chứng nhận nghiệp vụ bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình);

Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BXD ngày14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựngvề việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ Xây dựngvề việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án xây dựng công trình;

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng, … Quyết định tổ chức 08 khoá đào tạo dưới đây :

 

 

TT

KHOÁ ĐÀO TẠO

TẠI BẮC GIANG

THỜI GIAN HỌC

KINH PHÍ

1

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010

 

     Đợt 1: 24/04 – 26/04/2011

     Đợt 2: 17/05 – 19/05/2011

(Theo chương trình khung của BKH&ĐT)

900.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu học tập)

     Đợt 1: 03/05 – 07/05/2011

     Đợt 2: 24/05 – 28/05/2011

Chương trình nâng cao

(Theo CT khung của BKH&ĐT)

1.100.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu học tập)

2

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009

 

     Đợt 1: 24/04 – 01/05/2011

     Đợt 2: 17/05 – 22/05/2011

(Theo chương trình khung của BXD)

1.100.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu học tập)

3

GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT; XD CTGIAO THÔNG; XD CT THUỶ LỢI)

     Đợt 1: 24/04 - 10/05/2011

     Đợt 2: 17/05 - 31/05/2011

(Theo chương trình khung của BXD)

1.500.000VNĐ/HV/1 LV

(đã bao gồm tài liệu học tập)

4

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

     Đợt 1: 24/04 – 28/05/2011

     Đợt 2: 17/05 – 21/05/2011

 

1.300.000VNĐ/Họcviên

(đã bao gồm tài liệu học tập)

5

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

     Đợt 1: 24/04 – 01/05/2011

     Đợt 2: 17/05 – 22/05/2011

1.300.000VNĐ/Họcviên

(đã bao gồm tài liệu học tập)

6

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT – BXD NGÀY 26/5/2010

     Đợt 1: 24/04 – 02/05/2011

     Đợt 2: 17/05 – 23/05/2011

(Theo chương trình khung củaBXD)

1.500.000VNĐ/Họcviên

(đã bao gồm tài liệu học tập)

7

ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

     Đợt 1: 24/04 – 10/05/2011

     Đợt 2:17/05 – 31/05/2011

(Theo chương trình khung của BXD)

 CĐ 1 : 1.200.000VNĐ

CĐ 2 : 1.500.000VNĐ

CĐ 3 : 1.200.000VNĐ

8

CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG

     Đợt 1: 24/04 – 26/04/2011

     Đợt 2: 17/05 – 19/05/2011

 

1.300.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu học tập)

9

ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD

    Đợt 1: 24/04 – 05/05/2011

    Đợt 2: 17/05 – 26/05/2011

 

3.500.000VNĐ Họcviên

(đã bao gồm tài liệu học tập)

10

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Theo chương trình khung của Bộ Tài chính)

  Đợt 1: Khai giảng ngày 24/04/2011

 Đợt 2: Khai giảng ngày 17/05/2011

1.800.000 VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu học tập)

11

LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT

         Đợt 1:  24/04 – 01/05/2011

Đợt 2:  17/05 – 22/05/2011

1.000.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu học tập)

Giảm học phí 10% cho đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên, danh sách đăng ký học gửi sớm 10 ngày trước ngày khai giảng.

 

 

1. Đối tượng học : Giám đốc, Trưởng, Phó ban Ban QLDA, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, Trưởng, phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội xây dựng, các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các giảng viên, sinh viên ngành công trình và các cá nhân có nhu cầu v.v…
2. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách các học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 03 ngày cho mỗi khoá học (Nộp 02 ảnh 3x4/khoá học tại lớp học).

 

3. Địa điểm học:               Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

       Đường Vương Văn Trà - P. Trần Phú - T.P Bắc Giang

Hậu đào tạo →Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

- Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

- Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.

- Tư vấn miễn phí về các công tác  đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

- Tư  vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về:

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)

Địa chỉ : 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội. Email : edu@dtb.com.vn

ĐT : (04) 35574531; (04) 35577490; (04) 35577489 DĐ : 097.950.9999; Fax : (04) 35572406

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN để biết thông tin các lớp học

Giảm học phí 10% cho các học viên đăng ký sớm và nộp tiền trước ngày khai giảng 15 ngày, các đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên.

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP HỌC TẠI …

 

STT

Họ tên

Quê Quán

Ngày sinh

Đơn vị công tác

ĐTCĐ, DĐ, NR, FAX

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Nơi nhận:                                                                                              VIỆN TRƯỞNG
    Như trên
    1. LưuVT, ĐT

(Sẽ có giấy mời tập trung

khi nhận được giấy đăng ký dự học)                                                  

 

                                                                                                                      Đào Tùng Bách 

Tác giả bài viết: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trường

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG   I- Giới thiệu chung : ·   Trụ sở:  Đường Vương Văn Trà, TP. Bắc Giang ·   Điện thoại: 0240 859 436 ·   Fax:              0240 859 436 ...

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 3928

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 116801

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5703755

{T