18:51 +07 Chủ nhật, 26/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu - trao đổi

VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HIỆN NAY

Thứ hai - 07/08/2017 16:26
.

ThS.  Dương Thị Hoàng Yến

Trưởng Khoa Dân vận

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có Công văn Số 624 -CV/TU ngày 01/3/2017 chỉ đạo việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ[1].

Để góp phần thực hiện tốt Công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một lần nữa chúng ta cùng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Vấn đề tự phê bình và phê bình đã được Hồ Chí Minh đề cập rất sâu sắc trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" viết từ năm 1947 và nhiều bài viết, bài nói bài viết khác. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình không những là vũ khí trong xây dựng tổ chức mà còn được nâng lên tầm nghệ thuật. Người cho rằng, tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triểncủa Đảng, đây là nguyên tắc bao trùm nhấttrong công tác xây dựng Đảng. Người khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”[2].

Tự phê bình là gì và phê bình là gì? Đôi khi, Hồ Chí Minh dùng cách gọi là "tự kiểm điểm và kiểm điểm" hoặc "tự sửa chữa" và "giúp đồng chí mình sửa chữa", "tự xét mình và xét đồng chí mình" để nhấn mạnh ý nghĩa của tự phê bình và phê bình trong việc khắc phục khuyết điểm.Theo Bác:Tự phê bình và phê bình không phải chỉ vạch ra khuyết điểm mà phải nêu cả ưu điểm; nêu ưu điểm trước, vạch khuyết điểm sau; nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm phải đi đôi với nhau, không coi nhẹ ý nghĩa của một mặt nào. Điều đó biểu hiện rõ tính nhân văn và tính khoa học - nét đặc sắc trong quan niệm về tự phê bình và phê bình của Hồ Chí Minh.

Phương pháp tự phê bình và phê bình là: Nêu ưu điểm, vạch khuyết điểm của mình trước và nêu ưu điểm, vạch khuyết điểm của đồng chí mình sau; dù là "kiểm điểm" hay "phê bình" người khác thì người có khuyết điểm đó cũng là đồng chí mìnhchứ không phải kẻ thù hay đối địch. Cho nên, một mặt là để sửa chữa cho nhau, một mặt là để khuyến khích nhau cùng tiến bộ mãi. Người có ưu điểm thì phải cố gắng phát huy, vươn lên không ngừng.Người có khuyết điểm, bị phê bình thì phải vui lòng nhận rõ để sửa chữa. Tự phê bình và phê bình sẽ không gây nản chí hoặc oán ghét.Những biểu hiện tiêu cực như: Chỉ thiên về vạch khuyết điểm của người khác theo kiểu "bới lông, tìm vết" để tìm cách hạ bệ nhau, làm giảm uy tín của nhau, chỉ thiên về phê bình người khác mà không nghiêm khắc tự phê bình, chỉ nhấn mạnh ưu điểm khi "phê bình cấp trên" theo kiểu tâng bốc, nịnh hót... thực chất là biểu hiện cơ hộitrong tựphê bình và phê bình, hoàn toàn tráivới tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình.

Về vai trò tự phê bình và phê bình:Theo Hồ Chí Minhlà nó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước hết, với mỗi cán bộ, đảng viên, tự phê bình và phê bình như mỗi ngày soi gương, rửa mặt,đểlàm cho sạch sẽ cơ thể. Đảng là một thực thể chính trị xã hội, Đảng tồn tại trong xã hội thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Đảng viên có tốt, chi bộ mới tốt và Đảng mới vững. Vì vậy, tự phê bình và phê bình đối với cán bộ, đảng viên hằng ngày là rất thiết thực, thường xuyên, bám sát trong mỗi hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên,như cơm ăn, nước uống, như không khí để thở hàng ngày.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tự phê bình và phê bình là phương tiện quan trọng nhất để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Người viết: Muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, ắt phải thống nhất tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình và phê bình”[3].

Đối với tổ chức đảng: Tự phê bình và phê bình là thang thuốc hay nhất để chữa nhiều thứ chứng bệnh, để bồi bổ cho cơ thể của Đảng ngày càng thêm cường tráng. TheoHồ Chí Minh, trong Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng không tránh khỏi những sai lầm khuyết điểm trong quá trình hoạt động, cũng như cơ thể con người mang bệnh trong mình. Muốn trị bệnh phải uống thuốc. Phương thuốc hiệu quảlà tự phê bình và phê bình. Người từng dạy:“Khuyết điểm cũng như chứng bệnh. Phê bình cũng như uống thuốc. Sợ phê bình, cũng như có bệnh mà giấu bệnh”, nếu “giấu giếm bệnh tật trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy hiểm đến tính mệnh"[4].

Hồ Chí Minh đã chỉ ra: "Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa chữacách làm cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ"[5].Mục đích tự phê bình và phê bình là làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân, phần xấu bị mất dần đi; giúp mọi người học lẫn ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa chữanhững khuyết điểm.

Để đạt được mục đích ấy cần phải có thái độ đúng, phương pháp đúng, có lý, có tình, trên tình thương yêu giai cấp. Hồ Chí Minh yêu cầu phê bình mình cũng như phê bình người, phải triệt để, thật thà không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm chứ không phê bình người. Những người bị phê bình thì phải vui lòng nhận để sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà nản chí, hoặc oán ghét.

Trước lúc đi xa, trong Di chúc của mình, khi nói về Đảng, một trong ba điều Bác Hồ đã căn dặn chúng ta là: "Trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng..." . Điều đó luôn nhắc nhở chúng ta phải làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Trên cơ sở quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết, mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng. Gần đây nhất, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (Nghị quyết TW 4) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, mỗi đảng viên phải tự đối chiếu với 27 biểu hiện về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo tinh thần tự phê bình bằng hình thức phát biểu tại cuộc họp. Chi ủy gợi ý kiểm điểm đối với các đảng viên nếu thấy có biểu hiện vi phạm.Ban thường vụ đảng ủy cơ sở và cấp trên cơ sở trong sinh hoạt định kỳ hằng quý tự kiểm điểm tập thể, tự phê bình về thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị số 05 và đối chiếu với 27 biểu hiện về sự suy thoái. Bên cạnh kiểm điểm chung của tập thể ban thường vụ cấp ủy, cần nói rõ đến từng cấp ủy viên và từng tổ chức đảng trực thuộc nếu có vi phạm một trong 27 biểu hiện về sự suy thoái thì phải có sự kiểm điểm nghiêm túc và có kế hoạch, biện pháp khắc phục.

Thấm nhuần quan điểm trên, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) với những nhiệm vụ cụ thể như: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 cùng với các nghị quyết, chỉ thị khác của Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, của Trường về công tác xây dựng Đảng, bảo đảm thật sự sâu sắc, thiết thực, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm hoặc đột xuất; triển khai việc cam kết bằng văn bản của từng cán bộ, giảng viên về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng với việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện, phấn đấu, làm cơ sở để thực hiện đánh giá hàng năm và khi thực hiện công tác cán bộ; đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, giảng viên trong sinh hoạt trên tinh thần đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và của chi bộ; chủ động phát hiện, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, giảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng ủy cũng đã ban hành Chương trình hành động số 29-CTr/ĐU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo Đảng bộ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường; xây dựng kế hoạch hành động hàng năm của từng chi bộ, từng cá nhân, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường Chính trị tỉnh là nơi thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trên nhiều lĩnh vực, thiết nghĩ, trong giai đoạn hiện nay, nếu từng đồng chí cấp ủy viên, từng chi bộ trong Đảng bộ Trường, từng giảng viên, học viên quán triệt đầy đủ, sâu sắc và đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Nghị quyết TW4 sẽ góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng, chống sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Trường, xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể của Trường thật sự trong sạch, vững mạnh thì nhất định chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao hằng năm, đưa vị thế vai trò của Trường ngày càng đi lên, trên con đường đổi mới.

 [1] Báo Bắc Giang số ra ngày 14-3-2017

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H, 1996, tr. 301

[3]  Hồ Chí Minh, toàn tập, tập7, Nxb CTQG, HN 2000, Tr.492.

[4] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản GTQG, H. 2000. tr, 233.

[5] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, H.2011, Tr.272

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 3594

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136310

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5723264

{T