18:29 +07 Chủ nhật, 26/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu - trao đổi

PHÁT HUY THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC, CHUNG SỨC ĐƯA BẮC GIANG PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

Thứ hai - 20/02/2017 15:04
.

Nguyễn Văn Linh

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Giang là "phên dậu" - một trong "tứ trấn" trọng yếu của đất nước. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ,  ngày 27-10-1962, hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh được sáp nhập lại, thành lập tỉnh Hà Bắc. Sau 34 năm, trước đòi hỏi nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy hơn nữa điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của mỗi vùng, ngày 6-11-1996, Quốc hội quyết định chia tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-1997.

Thời điểm tái lập, Bắc Giang có xuất phát điểm kinh tế thấp; GDP bình quân đầu người 170 USD; cơ cấu kinh tế lạc hậu, công nghiệp còn nhỏ bé; lao động trong nông nghiệp chiếm 90%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lớn. Trước những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu vươn lên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tế của địa phương. Tập trung cao phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH trọng tâm từng giai đoạn.

Sau hai thập kỷ, tỉnh đã đạt được thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, không ngừng phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực đưa Bắc Giang vượt qua tình trạng chậm phát triển, trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện, năng động với nhiều chỉ số, lĩnh vực dẫn đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Điểm nổi bật là kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ khá và cao hơn bình quân chung cả nước, bình quân hằng năm tăng hơn 9%; quy mô nền kinh tế gấp 15,8 lần năm 1997; GRDP bình quân đầu người đạt 1.750 USD, gấp 10,3 lần năm 1997, đang dần thu hẹp khoảng cách so với bình quân chung cả nước (thu nhập bình quân đầu người năm 2016 bằng khoảng 80% thu nhập bình quân đầu người cả nước). Thu ngân sách nhà nước vượt mốc 4.000 tỷ đồng (năm 2016 đạt 4.352,8 tỷ đồng, gấp gần 12 lần năm 1997), trong đó thu nội địa đạt 3.672,8 tỷ đồng.

Nhận thức rõ vai trò của công nghiệp, tỉnh chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị, dịch vụ, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đến nay, tỉnh có 6 khu công nghiệp và 30 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 1.990 ha. Sản xuất công nghiệp khởi sắc, trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giá trị sản xuất đạt mức tăng trưởng cao, bình quân hằng năm đạt hơn 20%. Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 73.452 tỷ đồng.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển toàn diện theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, từng bước gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ; giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 90 triệu đồng/ha, tăng 12,3 lần; tổng đàn lợn tăng 2 lần, tổng đàn gia cầm tăng 3,2 lần so với năm 1997, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Bắc Giang đã xây dựng và phát triển một số sản phẩm nông sản có thương hiệu như: Vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế, lúa thơm Yên Dũng, lạc giống Tân Yên. Toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, đưa tỉnh ta dần trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Năm 2016, toàn tỉnh thu hút 172 dự án, 24 dự án tăng vốn, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt 12.389,7 tỷ đồng và 982,06 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh thu hút 1.113 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 53.963 tỷ đồng và hơn 3,5 tỷ USD.

Kết cấu hạ tầng, đô thị được quan tâm đầu tư, diện mạo công nghiệp, giao thông, đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trong 20 năm qua đạt hơn 193 nghìn tỷ đồng. Nhiều công trình giao thông hoàn thành có đóng góp quan trọng vào KT-XH của tỉnh như: Quốc lộ 1 và cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, quốc lộ 17; một số cầu lớn: Thị Cầu, Mai Đình - Đông Xuyên, Yên Dũng, Mỹ Độ... Công tác quản lý và phát triển đô thị có bước phát triển rõ rệt. Toàn tỉnh có 17 đô thị; thị xã Bắc Giang trở thành TP thuộc tỉnh và đô thị loại II. Nhiều công trình y tế, giáo dục, phúc lợi công cộng được đưa vào sử dụng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tỉnh hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập trung học cơ sở, đến nay có 81,6% trường đạt chuẩn quốc gia, 84,8% trường lớp học được kiên cố hóa. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được nâng lên, nằm trong tốp đầu cả nước. Các thiết chế văn hóa cơ sở được tăng cường. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt. Tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 81,4%. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 11,93%.

Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Bắc Giang là một trong 7 tỉnh, TP đi đầu thành lập Trung tâm Hành chính công, với gần 90% thủ tục ở cấp tỉnh được đưa ra Trung tâm - đây là bước tiến quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Bắc Giang còn những tồn tại, hạn chế là: Nền kinh tế của tỉnh chủ yếu phát triển theo chiều rộng, tỷ trọng giá trị gia tăng trong cơ cấu giá trị sản xuất có xu hướng giảm, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp thấp. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gia công, lắp ráp. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, số hộ nghèo và cận nghèo lớn, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn...

Những thành tựu trong phát triển KT-XH 20 năm qua và năm 2016 là kết quả của sự cố gắng phấn đấu không ngừng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, của cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với những nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, năm 2017, tỉnh ta cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt 10,5%. Trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, trong đó chú trọng 6 nội dung sau:

Thứ nhất: Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án và chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KT-XH.

Thứ hai: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn, chú trọng các dự án công nghệ cao, bảo vệ môi trường và có khả năng thu ngân sách. Tiếp tục tháo gỡ các “nút thắt” như: Giải quyết sự chồng chéo giữa các quy hoạch, công khai quy hoạch để kêu gọi và lựa chọn các nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công khai, dân chủ trong bồi thường GPMB...

Thứ ba: Tăng thu ngân sách và quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị. Khai thác lợi thế về đất đai, tài nguyên vào phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, cơ quan T.Ư đầu tư cho các công trình cấp điện, cấp nước tại các khu, cụm công nghiệp.

Thứ tư: Phát huy Khu du lịch sinh thái - tâm linh Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà và di tích các điểm khởi nghĩa Yên Thế. Thu hút đầu tư xây dựng trường mầm non, nhất là khu vực quanh các khu công nghiệp, khu đông dân cư. Vận động toàn dân tham gia BHYT.

Thứ năm: Đẩy mạnh dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất; ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp thuê đất; xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tăng cường quảng bá các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; khuyến khích tổ chức các mô hình liên kết 4 nhà bền vững. Phấn đấu có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chú trọng phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn, xử lý ô nhiễm nguồn nước.

Thứ sáu: Từng bước xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố hoạt động của Trung tâm Hành chính công; đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chính quyền cấp cơ sở. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua.

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, chung sức, chung lòng cùng vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh, đưa Bắc Giang phát triển nhanh và vững chắc.

Nhân dịp năm mới 2017 và chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin kính chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, nhân dân Bắc Giang sinh sống ngoài tỉnh và định cư ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng./.​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 3521

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136237

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5723191

{T