18:01 +07 Chủ nhật, 26/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu - trao đổi

Những điểm nổi bật trong các phong trào thi đua của công đoàn trường năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017

Thứ hai - 20/02/2017 14:09

ThS.  ĐỖ THỊ MINH

Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và những người lao động khác (CCVCLĐ), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang hiện có 57 đoàn viên, đang sinh hoạt ở 07 tổ công đoàn, Ban Chấp hành có 07 đồng chí. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nêu trên, năm 2016 Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã đoàn kết, thống nhất bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường và Công đoàn Viên chức tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo các tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu và các Phòng Khoa trong Trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tới toàn thể CCVCLĐ. Năm 2016 đã tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt quy định không hút thuốc lá, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Tuyên truyền kiến thức về pháp luật cho công chức, viên chức, lao động như: Luật giao thông đường bộ, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành; pháp luật về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. về thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, tích cực phòng chống các dịch bệnh, các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền CCVCLĐ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của các cấp công đoàn, tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 11/NQ - TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến 2020.  Duy trì tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi trong CCVCLĐ.

Công đoàn cùng với nhà trường tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức đầu năm, ký cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường. Tổ chức xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường. Tuyên truyền vận động cán bộ, CCVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Công đoàn cùng nhà trường thăm tặng quà 95 gia đình chính sách, cán bộ hưu, 02 gia đình CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền 29.900.000 đồng, nhận nuôi dưỡng 01 Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Hiệp Hòa (mỗi tháng 500.000đ). Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, ủng hộ người nghèo 7.500.000 đồng, quỹ nhân đạo, quỹ bảo trợ trẻ em với số tiền: 7.500.000 đồng. Công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo cho các cháu là con em CCVCLĐ, ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), tết Trung thu có quà cho các cháu 200.000 đồng/ cháu, động viên khen thưởng kịp thời các cháu có thành tích cao trong học tập tổng số tiền 6.500.000 đồng… Phối hợp với Ban Giám hiệu chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho CCVCLĐ. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCVCLĐ nhân dịp các ngày lễ, ngày tết, nghỉ hè. Tổ chức cho cán bộ, viên chức đi thăm quan, học tập tại tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm đồng), Thái Lan…Thăm hỏi ốm đau cho 32 lượt đoàn viên công đoàn và thân nhân. Chúc mừng sinh nhật 57 đồng chí.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường, Công đoàn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động tích cực tham gia phong trào: “Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp”, “Sử dụng điện, nước tiết kiệm”; phong trào thi đua “5 tốt, 3 không, 3 giảm” (5 tốt: Giảng dạy tốt, quản lý tốt, nghiên cứu khoa học tốt, phục vụ tốt, học tập tốt; 3 không: Không mắc bệnh thành tích trong đào tạo, không tiêu cực trong thi cử khen thưởng, không vi phạm đạo đức nhà giáo; 3 giảm: Giảm chi phí lãng phí, giảm thời gian làm việc không hiệu quả, giảm căng thẳng trong quan hệ đồng chí đồng nghiệp). Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Nâng cao chất lượng phong trào: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức gặp mặt tọa đàm trao đổi về kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan…

Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CCVCLĐ, quan tâm công tác phát triển đoàn viên, trong năm đã kết nạp 03 đoàn viên mới, tổ chức 05 cuộc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, kịp thời khắc phục những tồn tại thiếu sót đưa hoạt động công đoàn vào nền nếp, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...

Tuy nhiên hoạt động công đoàn trong năm 2016 vừa qua cũng vẫn còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế như: Công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành có lúc, có việc chưa sâu sát. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có lúc chưa được kịp thời và đầy đủ. Nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chưa phong phú, chưa hấp dẫn với đoàn viên. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Việc chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn bị buông lỏng. Việc tham mưu thực hiện một số chế độ chính sách chưa kịp thời và chính xác. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo với cấp ủy chưa nền nếp...

Nguyên nhân tồn tại hạn chế là do: Cán bộ Ban Chấp hành Công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, chưa dành nhiều thời gian cho công tác công đoàn, một số đồng chí mới tham gia lần đầu còn lúng túng trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện hoạt động.

Phát huy kết quả hoạt động 2016, khắc phục hạn chế, thiếu sót, năm 2017 Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau :

Một là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Công đoàn, phát huy vai trò đại diện của công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ, chủ động tham gia với nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CCVCLĐ và giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với CCVCLĐ.

Hai là: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong CCVCLĐ, vận động CCVCLĐ tích cực tham gia nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, CCVCLĐ. Tập trung chỉ đạo và đổi mới hình thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CCVCLĐ. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Hiến pháp sửa đổi 2013, Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung 2012… Tuyên truyền, giáo dục cho CCVCLĐ về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc. Vận động CCVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác công đoàn. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là: Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tổ chức phát động các phong trào thi đua. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao rèn luyện sức khỏe trong CCVCLĐ. Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Tổ chức các hoạt động nữ công, tuyên truyền Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh phong trào thi đua “5 tốt, 3 không, 3 giảm”, xây dựng Trường “xanh, sạch, đẹp”, “sử dụng điện, nước tiết kiệm”…

Bốn là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên. Thực hiện có nền nếp chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Làm tốt công tác thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách công đoàn. Chuẩn bị tốt các nội dung đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân. Chú trọng kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết Công đoàn.

Sáu là: Xây dựng công đoàn Trường vững mạnh: Phấn đấu trong năm có 90% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn tích cực, trong đó có 30% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Xây dựng được 90% số tổ công đoàn vững mạnh, trong đó 30% vững mạnh xuất sắc. Có 90% gia đình CCVCLĐ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 95% nữ CCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đơn vị đạt cơ quan văn hóa, thực hiện tốt quy định “không hút thuốc lá nơi làm việc”; “không uống rượu, bia trong giờ làm việc”.

Năm 2017 Công đoàn Trường phấn đấu đạt danh hiệu “tập thể vững mạnh xuất sắc”, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng giấy khen, bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trường

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG   I- Giới thiệu chung : ·   Trụ sở:  Đường Vương Văn Trà, TP. Bắc Giang ·   Điện thoại: 0240 859 436 ·   Fax:              0240 859 436 ...

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 3436

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136152

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5723106

{T