19:17 +07 Chủ nhật, 26/05/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu - trao đổi

NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA SAU KHI NGHIỆM THU ĐƯA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀ ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII VÀO GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ hai - 07/08/2017 17:00
.

ThS. Phạm Dương Tuyến

Phó Hiệu trưởng

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ ở cơ sở. Do đó, giảng viên Trường Chính trị chính là người thầy, người tuyên truyền, dẫn dắt, đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Để làm tốt nhiệm vụ đó, giảng viên phải thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới trên các lĩnh vực: lý luận, thực tiễn, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, những chính sách mới, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh... để đưa vào bài giảng.

Bởi thực tế, việc nghiên cứu vận dụng các nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần  thứ XVIIIvào nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn học tại Trường Chính trị tỉnh có vai trò đặc biệt quan trọng và hết sức cần thiết. Đây vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm của mỗi giảng viên để góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua đội ngũ giảng viên nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc cập nhật, học tập, nghiên cứu, vận dụng các nghị quyết của Đảng vào giảng dạy một cách tự giác. Thông qua đó, phần nào giúp học viên nắm bắt được tinh thần của nghị quyết trên những lĩnh vực cụ thể, như: Các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, các Đoàn thể nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, ưu điểm đã đạt được, việc cập nhật, vận dụng, triển khainghị quyết Đại hội Đảng nói chung,Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần  thứ XVIIIvào nghiên cứu và giảng dạy ở nhà trường thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế. Một số giảng viên chưa thực sự tự giác quan tâm đến việc vận dụng đưa nội dung nghị quyết vào nghiên cứu, giảng dạy. Có bài giảng chưa gắn lý luận với thực tiễn. Nhiều nghị quyết chưa được cập nhật, triển khai vận dụng vào bài giảng kịp thời. Thậm chí, nhiều vấn đề trong nghị quyết của Đảng chưa được đề cập, vận dụng trong quá trình giảng dạy tại nhà trường, nhất là các nghị quyết Trung ương mới ban hành. Điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.

Những hạn chế trên là do nhiều nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân cơ bản, như: Nguồn cung cấp thông tin chưa phong phú, chưa kịp thời. Sự chỉ đạo, định hướng của Ban Giám hiệu chưa sát sao; Một số giảng viên chưa tự giác tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật tinh thần, nội dung nghị quyết để vận dụng vào bài giảng trong quá trình giảng dạy;…

Từ thực tế trên, để tăng cường việc nghiên cứu vận dụng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nói chung, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần  thứ XVIIInói riêng vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại nhà trường một cách thường xuyên và hiệu quả, tôi xin đề xuất một số kiến nghị, đồng thời cũng là các giải pháp như sau:

Đối với Khoa chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và nhóm cộng sự:Sau khi đề tài được nghiệm thu, Khoa chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và nhóm cộng sự cần phối hợp  để tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch in ấn tài liệu, tuyên truyền, phổ biến kết quả nghiên cứu của đề tài đến toàn thể đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức của nhà trường để đội ngũ giảng viên nắm bắt một cách cụ thể những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIIIđể vận dụng vào từng chuyên đề một cách đầy đủ, khoa học và hợp lý.

Đối với Ban Giám hiệu nhà trường:Cần tăng cường chỉ đạo, ban hành Qui định: “Về việc nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào giảng dạy ở Trường Chính trị”. Theo đó, chú trọng chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, thanh tra giáo dục qua dự giờ, thông qua giáo án đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức của nhà trường trong việc thực hiện cập nhật, nghiên cứu và vận dụng nội dung các nghị quyết của Đảng nói chung, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần  thứ XVIIInói riêng vào giảng dạy các môn, các học phần thuộc chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính và các lớp bồi dưỡng của nhà trường.

Đầu tư kinh phí, tạo điều kiện về thời gian để triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn giảng dạy các môn lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.

Tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức được tham dự đầy đủ các Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và của Đảng ủy nhà trường, tham gia các lớp tập huấn ở các Học viện, các viện chuyên ngành và tham dự các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn của tỉnh.

Đối với các khoa chuyên môn:Cần tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn thường xuyên. Tăng cường thảo luận, trao đổi để thống nhất các nội dung cần đưa vào bài giảng. Qua đó, định hướng các nội dung của nghị quyết cần bổ sung, cập nhật vào giảng dạy trong từng chuyên đề, từng phần học, môn học do khoa được phân công giảng dạy. Theo đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức dự giờ các giảng viên trong khoa để kịp thời nhắc nhở và điều chỉnh những nội dung chưa hợp lý.

Đối với Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu:Cần sưu tầm, lưu trữ đầy đủ các tư liệu, tài liệu, văn bản, nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc (Từ Đại hội VI- XII); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh (Từ Đại hội XV-XVIII) liên quan đến những môn học của nhà trường để giảng viên có thể nghiên cứu tham khảo một cách có hệ thống.

Đối với giảng viên:Mỗi giảng viên cần ý thức sâu sắc việc đưa nội dung nghị quyết Đại hội Đảng vào bài giảng là việc làm cần thiết, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm của người giảng viên để giúp học viên kịp thời cập nhật kiến thức mới, vận dụng vào thực tiễn công tác đạt hiệu quả.

Như vậy, từ vị trí, tầm quan trọng của việc nghiên cứu vận dụng đưa các Nghị quyết của Đảng vào giảng dạycác môn họctại Trường Chính trị tỉnh và từ thực trạng việc nghiên cứu vận dụng, triển khaiNghị quyết Đại hội Đảngtoàn quốclần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần  thứ XVIIIvào nghiên cứu và giảng dạy thời gian qua, Nhà trường cần tiến hành đồng bộ các yêu cầu trên nhằm ứng dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong thời gian tới./ 

Tác giả bài viết: Phạm Dương Tuyến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 3665

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136381

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5723335

{T