04:21 +07 Thứ bảy, 20/07/2019

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA HỌC VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI

Thứ năm - 05/01/2017 08:34

Nguyễn Phương Thanh

Khoa NN&PL

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”(1). Với vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Lý luận phải đem ra thực hành. Thực hành phải nhằm theo lý luận(2). Nhà trường luôn quan tâm tới hoạt động đi nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên nhằm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, khắc phục tình trạng “lý luận suông” cho mỗi học viên. Điều này thể hiện rõ qua việc nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi, sắp xếp lịch học, hỗ trợ kinh phí, cử giảng viên phụ trách cho các lớp đi thực tế, giao lưu học hỏi kinh nghiệm ở trong và ngoài tỉnh. Hoạt động nghiên cứu thực tế cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của học viên và lãnh đạo các trung tâm Chính trị huyện, thành phố.

Theo quy định mới của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hoạt động đi nghiên cứu thực tế của học viên tới đây sẽ có yêu cầu cao hơn đó là  mỗi học viên phải rút ra được những kết luận, những bài học cho riêng mình thể hiện thông qua nội dung bài thu hoạch từ 5 đến 10 trang, điểm của bài thu hoạch được tính vào điểm tổng kết toàn khóa học. Quy định này một lần nữa khẳng định và nâng cao vai trò của hoạt động thực tế, đề cao tính thực tiễn trong giảng dạy và học tập. Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đi thực tế của học viên trong thời gian tới tôi xin đề xuất một số ý kiến về cách thức tiến hành hoạt động này để đạt được kết quả tốt nhất.

Thứ nhất,phải làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho học viên về ý nghĩa, vai trò khi đi thực tế.Để hoạt động thực tế của học viên đạt được kết quả tốt nhất thì trước hết phải làm tốt công tác chuẩn bị trước khi đi thực tế. Công tác chuẩn bị không chỉ bao gồm chuẩn bị về kế hoạch, chuẩn bị về cơ sở vật chất mà quan trọng nhất là chuẩn bị nội dung, mục đích thực tế.

Trước khi đi thực tế, giáo viên chủ nhiệm cần hướng dẫn các học viên lựa chọn trước những nội dung muốn tìm hiểu tại cơ sở; các nội dung này nên được lựa chọn dựa trên sở yêu cầu và thực tiễn làm việc tại chính cơ quan, đơn vị của học viên. Việc xác định các nội dung này là hết sức quan trọng đối với toàn bộ quá trình đi thực tế của học viên. Từ những nội dung cần phải tìm hiểu đã được xác định các học viên có thể dễ dàng xây dựng được kế hoạch thực tế cá nhân và kế hoạch của tập thể lớp cũng như định hướng được hoạt động của mình trong quá trình đi thực tế. Đó chính là một trong số những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công và hiệu quả của hoạt động đi thực tế.

 Cùng với việc xác định nội dung, kế hoạch, việc lựa chọn địa điểm cũng là một khâu hết sức quan trọng ảnh hưởng lớn đến kết quả đi thực tế của học viên. Địa điểm đi thực tế được lựa chọn dựa trên rất nhiều tiêu chí, tuy nhiên về cơ bản, địa điểm đó cần thuận lợi cho học viên trong quá trình đi lại và quan trọng nhất là đáp ứng được các mục đích và nội dung tìm hiểu mà học viên đã đề ra. Để đưa ra được địa điểm phù hợp nhất ban cán sự lớp nên có sự thảo luận với các thành viên và tham khảo ý kiến của các khoa chuyên môn. Đặc biệt khi đã lựa chọn được địa điểm đi thực tế thì Ban cán sự lớp cần liên hệ trao đổi trước với địa phương về vấn đề nội dung cần nghiên cứu để địa phương có sự chuẩn bị trước, nhất là các thông tin, tài liệu báo cáo, giới thiệu cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản những kinh nghiệm trên các lĩnh vực học viên đang quan tâm.

 Thứ hai, trong quá trình đi thực tế cần đổi mới cách làm việc để đạt được hiệu quả cao nhất.

Trước đây, các giảng viên được cử đi theo đoàn nghiên cứu thực tế của học viên chủ yếu có vai trò tổ chức dẫn dắt, thì nay vai trò này cần phải được nâng cao hơn. Các giảng viên này không chỉ là cố vấn cho các học viên trong quá trình đi nghiên cứu thực tế, cung cấp và giải đáp ngay tại chỗ những vấn đề lý luận học viên còn vướng mắc mà còn hướng dẫn học viên cách thu thập và xử lý thông tin trong thời gian thực tế và khi viết bài thu hoạch. Việc lựa chọn giảng viên dẫn đoàn đi nghiên cứu thực tế cũng cần phải dựa trên nhu cầu của học viên, học viên có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề gì thì cử các cán bộ, giảng viên là người có chuyên môn, trình độ trong lĩnh vực đó. Mỗi giảng viên trong đoàn sẽ phụ trách một lĩnh vực, một vấn đề mà học viên cần tìm hiểu và sẽ chịu trách nhiệm về kết quả thực tế của nhóm học viên nghiên cứu về lĩnh vực đó.

Cách làm việc khi đi thực tế của học viên trước đây chủ yếu mang tính chất tham quan, xem xét; quy trình làm việc thông thường gồm nghe báo cáo sau đó đi thăm một số mô hình điểm là hoàn thành. Tuy nhiên, với yêu cầu cao hơn trong quá trình đi thực tế, lịch trình làm việc của học viên nên được thay đổi. Các báo cáo của nơi đến thực tế cần được cung cấp từ trước để các học viên có thời gian nghiên cứu chuẩn bị cũng như tiết kiệm thời gian làm việc cho cả đoàn. Dựa trên báo cáo đã được cung cấp, học viên nên chọn lọc những nội dung mà mình quan tâm nghiên cứu để chú ý thu thập thông tin, tư liệu khi đến cơ sở. Thời gian chủ yếu khi đi thực tế nên được giành để tiếp xúc trực tiếp với các hoạt động của cơ sở và trao đổi đối thoại với đội ngũ lãnh đạo và những người trực tiếp làm việc tại cơ sở. Các làm này vừa giúp học viên nắm bắt được các hoạt động tại cơ sở, mắt thấy tai nghe những việc làm hay, những cách làm tốt ở cơ sở, đồng thời vừa có thời gian để trao đổi lại với lãnh đạo cơ sở về những vấn đề chưa rõ trong quá trình thăm quam làm việc hoặc gợi ý cho cơ sở những cách giải quyết những vấn đề mà cơ sở đang gặp phải.  

Thứ ba, đối với bài thu hoạch của học viên nên có yêu cầu rõ ràng và cụ thể

Với rất nhiều thông tin đã thu thập được trong quá trình đi thực tế, để học viên dễ dàng sắp xếp và xây dựng thành một bài thu hoạch từ 5 đến 10 trang thì nhà trường nên tập huấn và hướng dẫn cụ thể học viên nội dung, cách thức trình bày đối với bài thu hoạch nghiên cứu thực tế. Về cơ bản, bài thu hoạch của học viên cần phải xâu chuỗi được tình hình, vấn đề thực tế của địa phương, cơ sở nơi đến thực tế, đánh giá được những mặt mạnh cũng như những điểm hạn chế còn tồn tại của cơ sở và rút ra những kiến nghị, bài học gắn với công việc của mỗi học viên. Đặc biệt, để nội dung của bài thu hoạch được tập trung và sâu sắc, học viên nên tập trung vào một vài vấn đề đã được xác định trước khi chuẩn bị đi thực tế.

Kết quả đi nghiên cứu thực tế của mỗi học viên được thể hiện trong bài thu hoạch thực tế. Vì vậy, trong quá trình chấm bài của học viên, những bài viết sâu sắc, có tính thực tiễn, có tính khả thi, nên biên tập để đăng trên Nội san hoặc đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử (Website) của nhà Trường làm tư liệu học tập và nghiên cứu cho cả giảng viên và học viên trong toàn trường. Điều đó một mặt góp phần khích lệ tinh thần, nâng cao trách nhiệm và tạo động lực trong việc đi thực tế của học viên mặt khác cũng góp phần làm đa dạng, phong phú thêm nội dung của Nội san và Website của nhà Trường.

Những gợi mở trên đây, chỉ là một vài giải pháp nhỏ để hướng tới mục đích là nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trường Chính trị Tỉnh. Tuy nhiên, vai trò lớn nhất và quan trọng nhất chính là nhận thức của mỗi học viên đối với hoạt động nghiên cứu thực để. Vấn đề này, đòi hỏi sự hợp lực cao nhất từ phía Nhà trường, chủ nhiệm lớp cũng như mỗi cán bộ, giảng viên trong việc nâng cao nhận thức, khuyến khích và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu thực tế trong mỗi học viên, nhằm nâng cao chất lượng học tập đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới hiện nay.

 

(1)   Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 8-NXB CTQG, Hà Nội năm 1995, tr 496

(2)   Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5-NXB CTQG, Hà Nội năm 1995, tr 235

Nguồn tin: Phòng NCKH-TT-TL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên trên toàn tỉnh Bắc Giang... Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường Cao đẳng, Đại học đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các đơn vị quản lý nhà nước trên toàn tỉnh......

Các tiện ích

Đăng nhập hòm thư công vụ
Thư viện văn bản
Lịch công tác
Tìm kiếm thông tin trên site

Kết quả đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 772

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90646

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5959557

{T